EM AB:s historia

Verksamheten startade i början av 70-talet och övergick 1980 till aktiebolagsform. EM AB har tidigare utöver försäljningen av verktyg även sålt och monterat säkerhetsutrustning som säkerhetsgrindar andra inbrottsskydd.